Wednesday, June 12, 2013

THÁNH LỄ CHỊU PHÉP THÊM SỨC NĂM 2013 - GIÁO XỨ PHÚ NHAI

Cha Phó Giuse hướng dẫn các em nghi thức Thêm sức trước giờ Lễ


Ca Đoàn Giáo họ Thôn Đông phục vụ Thánh Lễ

Thánh Lễ hôm này có Đức Cha Giuse, Cha xứ  Đa Minh Lê Quang Hòa, Cha Giáo  Cha Phó Giuse Phạm Văn Hiển, Giuse Vũ Đình Lâm, Quý Thầy.

Hôm nay có  80 em thiếu nhi được lãnh nhận Bí Tích Thêm SứcCác em chụp hình lưu niệm với Đức Cha và Quý Cha