THÔNG BÁO

Do bị chặn nên hình ảnh trên trang không thể hiện đầy đủ. Xin dùng proxy hoặc đổi DNS( CÁCH ĐỔI DNS ).
Hoặc nhấn vào địa chỉ sau, nếu thấy ảnh bị lỗi

https://de.proxyfree.com

Sunday, September 18, 2016

CHÚA NHẬT, NGÀY 18/9/2016 - BAN THÁNH NHẠC, CÁC CA ĐOÀN GIÁO PHẬN HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH