Wednesday, December 10, 2014

HỘI NAM NHẠC GIÁO XỨ PHÚ NHAI MỪNG LỄ QUAN THẦY ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Hôm nay ngày 10/12/2014 Hội Nam Nhạc Giáo xứ Phú Nhai Mừng Kính Lễ Quan Thầy Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau 26 năm tái lập Hội, số hội viên đã lên tới 140 người, gần 50 vị trong Ban điều hành. Nhìn lại quãng thời gian từ ngày tái lập, trải qua nhiều thăng trầm, cũng đã có nhiều hội viên qua đời. Nhân ngày mừng Lễ Quan Thầy, để ghi nhận công lao của những vị tiền nhiệm trong suốt thời gian hoạt động tới nay đã đóng góp công lao cho Hội và Giáo xứ. Các vị trong Ban trị sự đã tổ chức bữa cơm mừng Lễ Quan Thầy và trao kỷ niêm chương.