THÔNG BÁO

Do bị chặn nên hình ảnh trên trang không thể hiện đầy đủ. Xin dùng proxy hoặc đổi DNS( CÁCH ĐỔI DNS ).
Hoặc nhấn vào địa chỉ sau, nếu thấy ảnh bị lỗi

https://de.proxyfree.com

Friday, July 22, 2016

GIÁO XÓM ĐOÀI NHẤT MỪNG KÍNH LỄ THÁNH MADALENA QUAN THẦYKỲ THI GIÁO LÝ GIÁO PHẬN BÙI CHU NĂM 2016

PHẦN THIKẾT QUẢ KỲ THI            

1. Giải thưởng đồng đội:

- Giải nhất: Giáo hạt Phú Nhai
- Giải nhì: Giáo hạt Ninh Cường
- Giải ba: Giáo hạt Kiên Chính
- Giải khuyến khích : Giáo hạt Bùi Chu, Lạc Đạo, Quỹ Nhất.

2. Giải cá nhân cấp I :

- Em Maria Đỗ Trần Phương Uyên    - Giáo hạt Thức Hóa   - Đạt giải nhất
- Em Giuse Phạm Cao Tế Đông          - Giáo hạt Bùi Chu      - Đạt giải nhì
- Em Maria Phạm Thị Mai Chi            - Giáo hạt Tương Nam            - Đạt giải ba
- Em Maria Phạm Thị Thu Hường      - Giáo hạt Kiên Chính - Đạt giải khuyến khích
- Em Maria Vũ Như Quỳnh                - Giáo hạt Bùi Chu      - Đạt giải khuyến khích
- Em Maria Đinh Thị Thu                    - Giáo hạt Đại Đồng   - Đạt giải khuyến khích

3. Giải cá nhân cấp II :

- Em Maria Trần Thị Lụa        - Giáo hạt Lạc Đạo                 - Đạt giải nhất
- Em Maria Vũ Thị Nga          - Giáo hạt Tương Nam            - Đạt giải nhì
- Em Maria Trần Thị Quỳnh    - Giáo hạt Quần Phương         - Đạt giải ba
- Em Maria Đặng Thị Anh      - Giáo hạt Tứ Trùng                - Đạt giải khuyến khích
- Em Têrêsa Phan Thị Bích     - Giáo hạt Bùi Chu                  - Đạt giải khuyến khích
- Em Maria Trần Thị Ngọc      - Giáo hạt Quỹ Nhất               - Đạt giải khuyến khích

4. Giải cá nhân cấp III :

- Em Maria Phan Thị Thanh Huế        - Giáo hạt Ninh Cường           - Đạt giải nhất
- Em Maria Đỗ Thị Thu Hương          - Giáo hạt Lạc Đạo                 - Đạt giải nhì
- Em Maria Phạm Thị Thanh               - Giáo hạt Lạc Đạo                 - Đạt giải ba
- Em Maria Đinh Thị Hòa                   - Giáo hạt Quần Phương         - Đạt giải khuyến khích
- Em Maria Nguyễn Thị Tuyết Mai     - Giáo hạt Thức Hóa               - Đạt giải khuyến khích
- Em Maria Trần Thị Kim Thu            - Giáo hạt Lạc Đạo                 - Đạt giải khuyến khích

CHẦU CHÚA & TRAO GIẢI