THÔNG BÁO

Do bị chặn nên hình ảnh trên trang không thể hiện đầy đủ. Xin dùng proxy hoặc đổi DNS( CÁCH ĐỔI DNS ).
Hoặc nhấn vào địa chỉ sau, nếu thấy ảnh bị lỗi

https://de.proxyfree.com

Monday, February 8, 2016

MỒNG 1 TẾT BÍNH THÂN






















Thursday, January 28, 2016

BAN HÀNH GIÁO CHÚC TẾT CÁC CHA QUÊ HƯƠNG - TẾT BÍNH THÂN 2016

CHÚC TẾT CÁC CHA QUÊ HƯƠNG –
CÁC CHA CÁC THẦY ĐÃ COI SÓC PHÚ NHAI.
      Dịp đầu xuân  2016. Ban hành giáo họ nhà xứ Phú Nhai Thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ đến chúc tuổi các cha quê hương và các cha, các Thầy đã phục vụ tại giáo xứ. Thay mặt cho cộng đoàn giáo họ nhà xứ “ Kính chúc quý Cha, quý Thầy: “AN KHANG  - THÁNH ĐỨC - TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN THIÊN CHÚA”.
  Đoàn đến thắp hương trên phần mộ các cha quê hương: Cha cố Đa Minh Phạm Ngọc Đỉnh tại giáo xứ Quần Liêu, cha cố Giu Se Đinh Xuân An tại giáo xứ Giáp Nghĩa, cha cố Đa Minh Phan Văn Điển tại giáo xứ Quần Vinh, cha cố Vinh Sơn Trần Ngọc Bút tại giáo xứ Liêu Ngạn. Xin Chúa Nhân lành sớm đưa các Linh hồn này về hưởng Tôn nhan Chúa.










Tuesday, January 19, 2016

LỄ TANG CỤ PHẦN GIOAN ĐINH THANH HỌC