THÔNG BÁO

Do bị chặn nên hình ảnh trên trang không thể hiện đầy đủ. Xin dùng proxy hoặc đổi DNS( CÁCH ĐỔI DNS ).
Hoặc nhấn vào địa chỉ sau, nếu thấy ảnh bị lỗi

https://de.proxyfree.com

Monday, May 23, 2016

GIÁP ĐÔNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
.Hôm nay, thật vinh dự cho Giáo xứ Phú Nhai, có đoàn tiến hoa Giáo họ Đất Vượt - Giáo xứ Đền Thánh Quần Phương, quê hương Cha Quản Hạt Chánh xứ Đaminh
tới dâng hoa Kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh Lễ cùng với Cộng đoàn Giáo Giáp Đông và Giáo xứ Phú Nhai.


Wednesday, May 18, 2016

GIÁP ĐOÀI DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ
Ảnh: Ngọc Vương