Wednesday, August 20, 2014

THÁNH LỄ KHẤN DÒNG và KỶ NIỆM KIM KHÁNH KHẤN DÒNG TẠI HỘI DÒNG CHỊ EM CON ĐỨC MẸ MÂN CÔI BÙI CHU

Hôm nay ngày 20/8/2014 vào lúc 9 giờ 00', tại Thánh Đường Giáo xứ Trung Linh diễn ra lễ Khấn Dòng và Kỷ niệm Ngân Khánh, Kim Khánh Khấn Dòng của Hội Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu. Thánh Lễ do Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ tế.
Đặc biệt dịp này có 2 Sơ: Maria Phêrô Đinh Thị Ngọc và Maria Anrê Phú Yên Nguyễn Thị Thanh là người con giáo xứ Phú Nhai.

Sr. Maria Phêrô Đinh Thị Ngọc


Sr. Maria Anrê Phú Yên Nguyễn Thị Thanh