THÔNG BÁO

Do bị chặn nên hình ảnh trên trang không thể hiện đầy đủ. Xin dùng proxy hoặc đổi DNS( CÁCH ĐỔI DNS ).
Hoặc nhấn vào địa chỉ sau, nếu thấy ảnh bị lỗi

https://de.proxyfree.com

Tuesday, August 25, 2015

ĐOÀN CỰU CHỦNG SINH MẪU TÂM MIỀN PHÚ NHAI MỪNG LỄ QUAN THẦY VÀ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP


Monday, July 20, 2015

ĐẠI HỘI CARITAS BÙI CHU LẦN THỨ 2 - TỔ CHỨC TẠI GIÁO XỨ KIÊN CHÍNH 19/7/2015