ĐỂ XEM ĐẦY ĐỦ HÌNH ẢNH TRANG GIÁO XỨ, XIN QUÝ VỊ CLICK VÀO LINK SAU: GIÁO XỨ PHÚ NHAI

Monday, March 30, 2015

TUẦN THÁNH - LỄ LÁ 2015

 

  

Friday, March 20, 2015

GIÁO HỌ THÁNH GIUSE MỪNG KÍNH THÁNH QUAN THẦY 19.3VIDEO RƯỚC KIỆU - ĐÓN ĐOÀN LỄ NGHIVIDEO ĐẦU LỄThursday, March 19, 2015

LỄ AN TÁNG THI HÀI THÁNH MARIA ĐINH PHƯƠNG NGA