Tuesday, April 22, 2014

THÔNG BÁO - Thánh Lễ Phong Thánh cho 2 vị Giáo Hoàng Gioan XXIII & Gioan Phaolô II

Thánh lễ Phong Thánh vào lúc 14g30' ngày 27.4.2014 sẽ được truyền hình trực tiếp tại đây 

Monday, April 21, 2014

MỪNG CHÚA PHỤC SINH - 2014

Video cuộc rước và Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2014