Friday, July 25, 2014

BAN GIÁO LÝ VIÊN GIÁO XỨ PHÚ NHAI HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA LA VANG
Thursday, July 24, 2014

THÁNH LỄ AN TÁNG CỤ MARIA ĐINH THỊ LỤA