THÔNG BÁO

Do bị chặn nên hình ảnh trên trang không thể hiện đầy đủ. Xin dùng proxy hoặc đổi DNS( CÁCH ĐỔI DNS ).
Hoặc nhấn vào địa chỉ sau, nếu thấy ảnh bị lỗi

https://de.proxyfree.com

Monday, July 20, 2015

ĐẠI HỘI CARITAS BÙI CHU LẦN THỨ 2 - TỔ CHỨC TẠI GIÁO XỨ KIÊN CHÍNH 19/7/2015