THÔNG BÁO

Do bị chặn nên hình ảnh trên trang không thể hiện đầy đủ. Xin dùng proxy hoặc đổi DNS( CÁCH ĐỔI DNS ).
Hoặc nhấn vào địa chỉ sau, nếu thấy ảnh bị lỗi

https://de.proxyfree.com

Friday, August 19, 2016

GIÁO PHẬN BÙI CHU GIỖ MÃN TANG ĐỨC CHA GIUSE HOÀNG VĂN TIỆM