THÔNG BÁO

Do bị chặn nên hình ảnh trên trang không thể hiện đầy đủ. Xin dùng proxy hoặc đổi DNS( CÁCH ĐỔI DNS ).
Hoặc nhấn vào địa chỉ sau, nếu thấy ảnh bị lỗi

https://de.proxyfree.com

Thursday, June 23, 2016

CÁC EM THIẾU NHI THÁNH THỂ GX. PHÚ NHAI CHỊU PHÉP THÊM SỨC 23.6.2016